Hebreisk           (tillbaka)
typografi

Dagens mest använda typsnitt är Frank Rühl (Rafael Frank, 1910), David (Ismar David, 1954) & Hadassah (Henri Friedlaender, 1958).

Klassiska västerländska typsnitt som Helvetica, Arial, Frutiger har också en hebreisk ”översatt” version. Hebreiska & jiddisch kan skrivas i san serif eller serif likt latinska typsnitt men inom hebreisk kallar man ”serifer” för ”tag”. Däremot används de latinska termerna san serie och serif oftast.

Hebreiska kan även skrivas i kursiv och det är denna form som vanligast används i handstil. Serif-typsnitt tecknas med något tjockare horisontella linjer än vertikala. Hebreiska typsnitt har oftast tre vidder: öppen, stängd & smal. Stängda bokstäver som mem( מ ), chet ( ה ) & tet ( ט ), dvs som har vertikala streck på båda sidorna, är oftast lite bredare än resten av alfabetet. Detta är för att göra bokstäverna optiskt jämna med resterande bokstäver. Hebreiska typsnitt skrivs uppifrån ned och utgår ifrån något som kan beskriva som en ”hängare” snarare än en baslinje.

Hebreiska tangentbord är baserade på ordningen som finns på hebreiska skrivmaskiner. Det finns även QWERTY-version och flerspråkiga versioner. Det finns till exempel tangentbord med kyrilliskt eller arabiskt alfabet i kombination med hebreiska pga. Israels rysk-och arabisk-talande befolkning.

Typsnittet som jag har använt på denna sida heter David Libre och är en uppdaterad version av David ursprungligen tecknat av Ismar David. Denna version är tecknad av typsnittstecknaren Meir Sedan.

Under min research till detta projekt har jag sammanställt en lista med intressanta länkar till typsnittstecknare och typsnitts-foundries.


AlefAlefAlef
Fontef
Meir Sedan
Liron Lavi