Jiddisch/           (tillbaka)
hebreiska

Jiddisch och hebreiska är två helt olika språk som båda skrivs med det hebreiska alfabetet. Jiddisch är ett germanskt språk och har sitt ursprung från Europa och är närmare besläktat med tyska än hebreiska.

Jiddisch-talare och Hebreiska-talare förstår ej varandra men delar vissa ord. Jiddisch-talare kan till viss del förstå talad tyska. Jiddisch är ett utav Sveriges fem minoritetsspråk och talas idag av cirka 750 - 6000 svenskar.