Alef Bet             (tillbaka)
אָלֶף־בֵּית


För att räkna på hebreiska/jiddisch skriver man bokstäver som symboliserar olika värden och det finns totalt 27 siffror. Dessa utgörs av alfabetets 22 bokstäver + 5 bokstäver i sin slutform. För 1-10 används de tio första bokstäverna. Efter det finns det en bokstav för varje tiotal upp till hundra. Efter det finns det en bokstav för varje hundratal upp till 900.

Tusental skrivs med ett speciellt tecken som kallas geresh. För att skriva nummer över 10 skriver man ihop bokstäverna och sedan räknar ihop summan. Tillexempel skrivs 1 som א(alef) och 10 som י(yod). För att skriva 11 skriver man då יא, dvs 10+1 = 11 (från höger) som man kan högst upp på klockan.

namn
bokstav
nummer
Alif
א
1
Bet/Vet
בּ
ב
2
Gimel
ג
3
Dalet
ד
4
Hey
ה
5
Vaw
ו
6
Zayin
ז
7
Chet
ח
8
Tet
ט
9
Yod
י
10
Kaf/χaf
ּכ
כ
20
Lamed
ל
30
Mem
מ
40
Nun
נ
50
Samekh
ס
60
Ayin
ע
70
Pe/Fe
ּפ
פ
80
Ayin
ע
90
Qof
ק
100
Resh
ר
200
Shin/Sin
שׁ
שׂ
300
Tav/Thav
תּ
ת
400
Kaf/χaf Sofit
ךּ
ך
500
Mem Sofit
ם
600
Nun Sofit
ן
700
Pe Sofit
ף
800
Tsadi Sofit
ץ
900
א׳
1000
ב׳
2000
ה׳
5000
א׳י
10000